การออกกำลังกายช่วยชะลอข้อเข่าเสื่อม

          ทำไมจึงเกิดอาการปวดข้อเข่า

              ข้อเข่า เป็นส่วนที่มีการเสื่อมสภาพได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากจะต้องรับน้ำหนักตัวมาก และมีการเคลื่อนไหวมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมการนั่งของคนไทย เช่น พับเพียบ ขัดสมาธิ นั่งยองๆ ทำให้เกิดการสึกหรอได้มากกว่าปกติ โดยเฉพาะในผู้ที่สูงอายุมีน้ำหนักตัวมาก

              ปัญหาของข้อเข่าเสื่อมจึงเป็นปัญหาหลักๆในผู้สูงอายุ การออกกำลังกายจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกประการหนึ่ง เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่าทำหน้าที่ให้หัวเข่าเคลื่อนไหว ยึดเข่าทำให้เกิดความแข็งแรง ปกป้องไม่ให้ข้อเข่าเสื่อมสภาพและอักเสบ

           การออกกำลังกายถูกวิธีช่วยชะลอข้อเข่าเสื่อม

                หากมีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม เกิดการอักเสบของข้อเข่าซึ่งเป็นสาเหตุให้กล้ามเนื้อหัวเข่าอ่อนแรง และการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเป็นสาเหตุให้ข้อเข่ามีการอักเสบ การออกกำลังกายจึงช่วยให้กล้ามเนื้อหัวเข่าแข็งแรง ถ้าหากคนสูงอายุที่ยังไม่มีการอักเสบของข้อเข่าถ้าหากได้มีการออกกำลังกายจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เท่ากับป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบและป้องกันการเสื่อมของข้อเข่า

           การออกกำลังกายเพื่อให้ข้อเข่าเสื่อมหายปวด

                ผู้ที่มีอาการปวดเข่าจึงควรมีการบริหารกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงและมีความทนทานในการใช้งาน การบริหารกล้ามเนื้อที่สามารถทำได้ เช่น ท่านั่ง ท่านอน หรือท่ายืนก็ได้ และขึ้นอยู่กับอาการปวด อักเสบของข้อ การบริหารจะมีความยากง่ายที่แตกต่างกัน เป้าประสงค์คือบริหารให้ได้ประมาณ 100 ครั้งต่อวัน โดยแบ่งทำหลายๆรอบ